Navigasjon – Innhold

Direkte navigasjon: En kan søke direkte til et nettsted ved å skrive søkeordet inn i adressefeltet etterfulgt av .no, .com e.l.

Søkbar navigasjon:

En kan skrive inn et søkeord direkte på nettsiden, da søker en i ord/saker som ligger i det aktuelle nettstedet.

Linær navigasjon:

En navigerer seg gjennom nettstedets sider i en rekkefølge som er bestemt av nettstedets utvikler.

Tab navigasjon:

Et bilde, en tekst eller ikon etc som er linket til andre sider.

 

Reklamer