Innlevering Oblig 01, ”Journey of a Centimeter”

”Journey of a Centimeter” illustrerer en liten del av livet. En centimeter er en kort del av et helt mål. Enten det måles i meter  eller en mil. En reise kan   være så lite som 1 centimeter på kartet, men likevel være en fantastisk opplevelse.bilde12mtxtTolkning av oppgaven

Oppgaven er å produsere et produkt som inneholder elementer av kunsthistorie. Jeg vil utarbeide en reklameplakat som skal være et kjennetegn for et reisebyrå med hovedkontor i Telemark. Denne plakaten kan også være startsiden på et nettsted som kundene kommer til når de skal besøke oppdragsgivers nettsted. Jeg vil finne en kunsthistorisk epoke som jeg vil se litt nærmere på, for så å velge ut et verk jeg vil jobbe utifra. Dette må være et verk som byrået kan gjenkjenne sin identitet i.
Budskap/oppnådd handling

Budskapet jeg vil få fram er at hele verden er tilgjengelig som reisemål. Det er lett og lystbetont å komme seg ut på reise. Korte reiser, som en centimeter på kartet kan også være gode opplevelser. Med bildet så illustrerer jeg at nettopp hele verden er lett tilgjengelig som reisemål.

Analyse

Det har vært en utfordring å finne et kunstnerisk uttrykk som gjenspeiler en del av kunsthistorien samtidig som det skal formidle et budskap i forhold til reiseliv som er relevant i dag. Jeg tenker at hvis en skal ha en viss effekt av å bruke elementer av et kunstverk i en aktuell  illustrajon bør det være et verk som er ganske kjent. Ved å bruke det så vil en oppnå ekstra effekt ved produktet.

Komposisjon, layout, grid

Personen i illustrasjonen er plassert litt til venstre  for sentrum i bilde. Han står i mellom to verdensdeler og øynene trekkes lett fra hode og staven han holder opp mot høyre, så videre til venstre ytterkant. Farge sjatteringene på jorden gjør at motivet blir mer spennende. Gridene som dekker verdenskartet illustrerer også hvordan reisen kan være en centimeter eller flere…

Refleksjon rundt eget produkt

Jeg syns jeg har fått frem at stilfullt og moderne uttrykk i illustrasjonen min til reisebyrået i Telemark. Det er et norsk produkt som kan gjennkjennes med reisebyrået. Illustrajonen har en god balanse i fargene med blå og turkis som fremmer lysten til å reise.

Reklamer