Frank Shephard “Hope” – Analyse

Analyser  hans plakat av Barack Obama fra persidentvalget I 2008. Gi din mening om bruk av stilen, dens effekt, pastisj og typografi. 350 ord. Svar på oppgaven ligger som PDF under:

Frank Shephard